V roku 2016 tvorilo našu členskú základňu   1 128 členov, 78 členov si zaplatilo len udržiavaciu známku a 30 členov požiadalo o prerušenie členstva vo zväze podľa § 5, bod 8 Stanov SRZ. 

 

Zloženie členskej základne v roku 2016

 

Dospelí a mládež        

Púchov                 649           

Lednické Rovne      169

Beluša+Pružina      171

Dolné Kočkovce      43           

 

Deti rok 2016

Púchov                 51      z  toho   3 dievčatá

Lednické Rovne    19        z  toho    1 dievča

Beluša+Pružina      23      z  toho    3 dievčatá

Dolné Kočkovce      3       z  toho    0 dievčat

 

 

 Rybársky aktív tvorilo 15 hospodárov a ich zástupcov a  26  členov rybárskej stráže                                        

 

 

V roku 2016 boli  povolenky  vydané v takomto zložení:

 

miestne  kaprová                         850 ks  +  96 ks pre detí

miestne  kaprové zľavnené        93 ks  

zväzové  kaprové                         368 ks   +  24 ks pre detí

pstruhové povolenia                    204 ks  

lipňové povolenia                             19 ks   

 

TOPlist