Detské rybárske krúžky.
Detské rybárske krúžky v našej MO majú svoju činnosť v Púchove , Beluši, Led.Rovniach, Dolnom Lieskove a na Lysej pod Makytou. Práca s deťmi je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V mesiaci apríl sa uskutočňujú vedomostné skúšky formou testov na základe ktorých im je vydané povolenie na rybolov a usporiadané detské preteky.
Záujemcovia môžete kontaktovať vedúceho detí a mládeže p. Radovan Šedý (0908 737 695)
alebo jednotlivých vedúcich krúžkov:
Púchov a okolie - Ing.Marek Šedý (0904 672 311)
Horné Kočkovce -  Milan Pastorek (0905 227 242)
Beluša a okolie - Laco Mušák (0911 672 340)
Lednické Rovne - Tomáš Levko (0949 685 034)
Horný Lieskov - Jaroslav Brezničan (0910 976 580)
Záriečie - Fero Baňa (0915 730 231)
Lysá pod Makytou - Juraj Václavík (0903 861 220)