V roku 2019 tvorilo našu členskú základňu   1181 členov, 83 členov si zaplatilo len udržiavaciu známku a 21 členov požiadalo o prerušenie členstva vo zväze podľa § 5, bod 8 Stanov SRZ. 

 

Zloženie členskej základne v roku 2019

 

Dospelí a mládež        

Púchov                 536           

Lednické Rovne      236 

Beluša+Pružina      217

Dolné Kočkovce      51           

 

Deti rok 2019

Púchov                 44      z  toho   10 dievčat

Lednické Rovne    25        z  toho    2 dievčatá

Beluša+Pružina      24      z  toho    4 dievčatá

Dolné Kočkovce      13       z  toho    1 dievča

Lysá pod Makytou   14    z toho 1 dievča

Spolu 120 detí a z toho 18 dievčat

 

 

 

V roku 2019 boli  povolenky  vydané v takomto zložení:

 

miestne  kaprová                         812 ks  +  101 ks pre detí

miestna kaprová pre deti do 6 rokov      19 ks

miestne  kaprové zľavnené        117 ks  

zväzové  kaprové                         370 ks   +  21 ks pre detí

pstruhové povolenia                    230 ks  

lipňové povolenia                             17 ks   

Kštatistike pridávame aj informáciu o členoch, ktorí opustili naše rady. V roku2019 zomreli naši členovia:

Michálek Štefan-člen SRZ od roku 1975 zomrel vo veku 81 rokov

Beňo Stanislav–člen SRZ od roku 2007 zomrel vo veku 55 rokov

Golítko Marián- člen SRZ od roku 2011 zomrel vo veku 69 rokov

 

 Vroku 2019 činnosť organizácie riadil 11 členný výbor a 3 členná kontrolnákomisia.

 

1.4.2019zo zdravotných dôvodov odstúpil z funkcie predsedu a člena výboru,predseda SRZ MO Púchov Ing. Jozef Kalus. Úprimne ďakujeme, za jeho doterajšiučinnosť v prospech organizácie a nasadenie vo funkcii predsedu.Prajeme veľa zdravia a rodinnej pohody.

 

VýborMO v roku 2019 zasadal 10 krát. Pozornosť bola zameraná na prípravu členskej schôdze, plnenie uznesení, ktoré boli prijaté na ČS v roku 2019,zarybňovaniu revírov, príprava a vydávanie povolení na rybolov, prípravy školenia a skúšky nových členov, prípravy a organizovanie pretekov a ďalších činností, ktoré súviseli s hospodárskou činnosťou a hospodárením s majetkom, ktorý MO spravuje.

 

Najar v roku 2019 sa konalo školenie a skúšky nových členov. Zo 49 žiadateľov o vstup do našej organizácie a po vyhodnotení testov, výbor schválil 47 žiadostí o vstup do našej organizácie.

 

 

TOPlist