V roku 2020 tvorilo našu členskú základňu   1206 členov, 94 členov si zaplatilo len udržiavaciu známku a 26 členov požiadalo o prerušenie členstva vo zväze podľa § 5, bod 8 Stanov SRZ. 

 

Zloženie členskej základne v roku 2020

 

Dospelí a mládež        

Púchov                 574          

Lednické Rovne      197 

Beluša+Pružina      239

Dolné Kočkovce      37           

 

Deti rok 2020

Púchov                 48      z  toho   12 dievčat

Lednické Rovne    27        z  toho    3 dievčatá

Beluša+Pružina      27      z  toho    5 dievčat

Dolné Kočkovce      15       z  toho    1 dievča

Lysá pod Makytou   16    z toho 1 dievča

Spolu 133 detí a z toho 22 dievčat

 

 

 

V roku 2020 boli  povolenky  vydané v takomto zložení:

 

miestne  kaprová                         815 ks  +  115 ks pre detí

miestna kaprová pre deti do 6 rokov      18 ks

miestne  kaprové zľavnené        121 ks  

zväzové  kaprové                         336 ks   +  20 ks pre detí

pstruhové povolenia                    239 ks  

lipňové povolenia                             17 ks   

K štatistike pridávame aj informáciu o členoch, ktorí opustili naše rady. V roku 2020 zomreli naši členovia:

Fujerík Ladislav - člen SRZ od roku 1980 zomrel vo veku 68 rokov

Bednár Štefan - člen SRZ od roku 1994 zomrel vo veku 64 rokov

Švec Peter - člen SRZ od roku 2014 zomrel vo veku 61 rokov

Gargulák Karol - člen SRZ od roku 1950 zomrel vo veku 83 rokov

Kudlej Ladislav - člen SRZ od roku 1973 zomrel vo veku 75 rokov

Čacho František - člen SRZ od roku 1990 zomrel vo veku 63 rokov

Kleberc Alexander - člen SRZ od roku 2010 zomrel vo veku 74 rokov

Mierny Miroslav - člen SRZ od roku 1969 zomrel vo veku 67 rokov

Valach Jozef - zomrel vo veku 62 rokov

 

 V roku 2020 činnosť organizácie riadil 10 členný výbor a 3 členná kontrolná komisia.

  

Výbor MO v roku 2020 zasadal 7 krát. Pozornosť bola zameraná na prípravu a vydávanie povolení na rybolov v zložitej pandemickej situácii, prípravu členskej schôdze, ktorá sa pre covid 19 nekonala. Výbor sa ďalej venoval zarybňovaniu revírov, prípravou školenia a skúšky nových členov a dalšie činnosti, ktoré súviseli s hospodárskou činnosťou a hospodárením s majetkom ktorý MO spravuje. Na jar v roku 2020 sa konalo školenie a skúšky nových členov. Zo 45 žiadatelov o vstup do našej organizácie a po vyhodnotení testov, výbor schválil 43 žiadostí o vstup do našej organizácie.