Fotky so životného prostredia našich revírov


Úhyn rýb na Váhu č.10 (17.12.2014)

Predvianočná údržba malej vodnej elektrárne , ktorá poháňa stavidlá na dolnokočkovskej hati, má približne 7 tisíc nemých obetí - zostali uväznene a udusili sa v hlbke sústavyelektrárne, kde plánovali prezimovat...."MVE po oprave,ktorá bola spustenázhruba po dvoch týždnoch, vyplavila velké mnoýstvo uhynutých rýb. Odstavovali ju približne začiatkom decembra - uzavreli prítok a opravovali generátor.Otvorili spodok, cez ktorý ryby vplávali dovnútra, potom priestor uzatvorili.Ryby tam skapali na nedostatok kyslíka...hovorý Hl.Hospodár MO SRZ Púchov Rastislav Šajdák..."Uhynulo asi 7 tisíc rýb, hlavne mrien. Je to obrovskáškoda.Myslím, že sa dalo tomu zabrániť..." Škodu zatial rybárinevyčíslili, čakaju na závery "vyšetrovania" . Viesť ho bude Obvodnýúrad životneho prostredia Trenčín ,ktorý k téme plánuje zvolať aj špeciálnesedenie. Na "pretrase" zrejme bude aj údajné nedostatočné technickériešenie novej stavby elektrárne , ku ktorej sa v minulosti vyjadroval práve OUŽP Trenčín..."ide o obrovskú stratu.Určite budeme trvať na tom,aby satakáto situácia už neopakovala"...dodal hlavný hospodár MO.

          


Špic a okolie - sezóna 2011

                     


Voda na Váhu (17- 18.5.2010)

                                                           


 Pružinka (1.6.2010)

    


Vydra v Beluši na Pružinke (27.1.2010)

  


Vydra na Bielej vode (Mestečko 16.4.2009)

 


Uhyn ryb na Led.Rovniach 5.4.2006


Raci vo váhu...revír 4580 (september 2006)


Váh 5.5.2006 13,00 hod


Bordel na Váhu a na VN Nosice (máj - august 2006)Kormorán:

Kormoráni na Váhu pod salašom oktober 2007


(Vydrná oktober 2007)


Takto sa v našich revíroch loví tiež.... (Váh č.10 3-4580 28.11.2007) + 2.10.2008

 


Korytnačka na Váhu (marec 2008)

 


Brehy Váhu - co tak brigada? (marec 2008)